Фондация "С.Е.Г.А." отправя покана за партньорство към читалища от малки населени места

Търсите нови методи, с които да заинтересовате младежи по проблемите на съвременния свят? Интересуват ви връзките между мобилния ви телефон, добива на полезни изкопаеми и живота на хората в Африка и Азия? Искате и вие самият да бъдете по-отговорен потребител?

Ако отговора на тези въпроси е положителен, имате възможност да се включите в проекта „Глобално образование на местно ниво“/Global Education Goes Local/.

Фондация „С.Е.Г.А.“ обявява конкурс за партньори на местно ниво по проект „Глобално образование на местно ниво“. С.Е.Г.А. продължава мисията за развитие на общности в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до качествено образование и развитие на индивидуалните компетенции на младежи. Парадигмата на глобалното образование включва знания за съвременни глобални проблеми и изследване на взаимозависимостите между тях, изграждане на умения за критично мислене, търсене на информация, работа в екип и възпитаване на ценности и индивидуална отговорност.

Проектът „Глобално образование на местно ниво“ се осъществява в шест страни – Кипър, Словения, Австрия, Испания, Литва и България с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. Проектът предвижда разработване на обучителни ресурси за младежи на базата на съвременната поп-култура; изграждане на капацитет на местни партньори за разпространение на глобално образование и провеждане на кампании и инициативи на местно ниво. По време на три годишния проект ще бъдат организирани редица обучения за популяризиране на Глобално образование чрез неформални методи. Проектът предвижда и разработване на обучителни материали. Предвидени са различни инициативи и кампании на местно ниво по идеи на участниците и с наша подкрепа.

Търсим заинтересовани местни организации и институции от малки населени места с жители до 50 000 души (училища, читалища, библиотеки, младежки центрове, или граждански организации), които да се присъединят към проекта в България за периода 2018 – 2020 година. Нашето предложение включва:

 • Три национални обучения за изграждане на капацитет за промотиране на глобално образование;
 • Менторска подкрепа за провеждане на дейностите на местно ниво;
 • Разработване и осъществяване на две инициативи на местно ниво за популяризиране на теми, свързани с глобално образование, съфинансирани от проекта;
 • Свързване в мрежа със сходни организации за обмен на информации и практики;
 • Лятно училище в Гана;
 • Лятно училище в България;
 • Зимно училище в България.

На какви критерии трябва да отговарят участващите партньори?

 • Предишен опит в работа с младежи и ученици;
 • Предишен опит в сферата на образователни и културни инициативи се счита за предимство;
 • Опит в провеждане на събития в общността, достигащи до по-широка публика;
 • Дългосрочен интерес към партньорство и работа с младежи и ученици в сферата на Глобалното образование;
 • Да имат силна мотивация да се ангажират с дейностите, предвидени в проекта и поемане на ангажимент за участие в тях през следващите три години;
 • Разполагат с постоянен екип от служители, членове или дългосрочно и сериозно ангажирани с дейностите на организацията доброволци;
 • Mалки населени места с до 50 000 жители.

Заинтересованите организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят краткия формуляр за участие Формуляр за участие в срок до 15.02.2018 година на адрес: cega@cega.bg

Източник: cega.bg

Коментари

Още обяви