Стипендия за обучение със съвместно финансиране Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България

Стипендия за обучение със съвместно финансиране Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България

Придобити знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция 

За да свалите документа натиснете тук

Предлагани условия

Сосиете Женерал Експресбанк България  и Френският институт в България предлагат стипендия за обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение + 1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк  с възможност за географска мобилност през цялата си кариера.

Френският институт в България  ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете Женерал Експресбанк България  ще предостави средствата за живот във Франция  (ежедневни разходи, храна, транспорт…). Владеенето на френски език не е задължително. И все пак това би било предимство. В случай на необходимост, одобреният кандидат ще може да премине курс по френски във Френския институт в България или в Алианс франсез.

Представяне на Сосиете Женерал Експресбанк България

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции  в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания SoGeLife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми  да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. 

През юни 2017 Сосиете Женерал Експресбанк бе обявена за N1, в резултат на проведената от Euromoney FX анкета, като „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България”, след челното място в престижната класация през 2014, 2012 и 2011 г. 

Наградата допълва отличието на банката от Министерство на финансите за „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“, в продължение на седем поредни години (2010-2016)

През декември 2017 рейтинговата агенция FitchRatings повиши оценката на Сосиете Женерал Експресбанк  на « A- », която е възможно най-високата оценка, давана от Fitch на финансова институция в България, която дори надвишава с една точка оценката дадена на България. 

 • 99.74% от капитала са собственост на Групата Сосиете Женерал
 • 90.4 милиона лева (~45,2 милиона/евро) нетна печалба  за 2016 г.
 • 234.2 милиона лева (~117.1 милиона/евро)  нетен банков доход за 2016 г.
 • 5.9 милярда лева (~2,85 милярда/евро). общ обем на активите към края на 2016 г.
 • 140 офиса
 • повече от 500 000 клиенти

Защо да търсим професионална реализация в Сосиете Женерал Експресбанк България

 • Сосиете Женерал Експресбанк България  има нужда от вашите умения и компетенции.
 • През цялата им кариера в Сосиете Женерал Експресбанк на служителите се предоставят възможности за развитие на техните компетенции и на способността им да се адаптират към промените.
 • Всеки служител получава необходимото му обучение: технически курсове, езикови, курсове по управление и личностно развитие.
 • Сосиете Женерал Експресбанк България предлага различни възможности за израстване в кариерата.

Карирерно развитие в областта на Data Science (Науката за данните)

 След приключване на обучението във Франция, кандидатът ще бъде назначен в Сосиете Женерал Експресбанк България  на поста Data Scientist, със следните отговорности : Data governance, Data Architecture, Data design/Data modeling, Big data.  Впоследствие може да заема и постове с все по-широки отговорности.

Профил на кандидата

 -       Обучение

 • Образователно квалификационна степен Магистър по математика, статистика, информатика или инженеринг, Бизнес администрация (последна година студент или наскоро придобита диплома за висше образование)
 • Познаване на финансовия и банков сектор
 • Базово ниво на френски език
 • Владеене на английски език (говорим и писмен) ; курсове по френски език могат да бъдат предложени

-       Технически умения, които могат да бъдат предимство

 • Coding : владеене най-малко на един език за програмиране. Най-често използван е Python, който може да бъде заместен от Java, Perl ou C/C++
 • Analytical tools : владеене на аналитичните езици SAS и/или R, за предпочитане R
 • Infrastructure : владеене на платформите  Spark et Hadoop, инструментите за обработка Hive et Pig са също препоръчителни, както и инструментите за облачната система като Amazon S3
 • Structured Data : умение за програмиране на SQL за формулиране и изпълнение на поръчки
 • Unstructured Data : умение да работи с неструктурирани данни произтичащи от социални мрежи, видео или аудио
 • Visualization, dash boarding and report automation : Tableau или QlikView
 • Microsoft office : Excel, Access

-       Лични качества

 • Аналитичен ум
 • Интелектуална любознателност
 • Комуникативни умения 
 • Способност за убеждаване на събеседника
 • Способност за развитие

Как да участвате в конкурса ? *

Депозирайте вашето досие за кандидатстване в Отдела за стипендии към Френския институт в България, което да съдържа :

 • CV със снимка
 • kопие на личната карта
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • преведено и легализирано копие на магистърската диплома или на академичната справка за студенти последна година

 Краен срок : 28 февруари 2018

 *за повече информация : bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Източник: institutfrancais.bg

Коментари

Още обяви