Нова конкурсна сесия по програма "Културно наследство"

Обявен е конкурс по програма "Културно наследство" в два модула:

- Модул "Културно наследство" 

Цели опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

- Модул "Културен туризъм" 

Цели популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.

Конкурсът е отворен за кандидатстване до 26 април 2018 г. в 15:00 ч

Условията и документите за кандидатстване можете да откриете тук

Коментари

Още обяви