Сесия на Столична програма "Култура" за 2019

В изпълнение на Решение № 552 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е от 10 септември до 10 октомври 2018 г., включително.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” - https://kultura.sofia.bg. Не се приемат заявления и документи, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др.

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 11 март до 11 април 2019 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура”, съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане, документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2019 г. са публикувани на https://kultura.sofia.bg

Допълнително ще бъдат обявени датите за безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2019 година.

Източник: sofia.bg

Център, София

Коментари

Още обяви