Културни събития на Сдружението на софийските народни читалища за 2018 година

23 АПР

Програма:

Април 2018 – Обща художествена изложба.

23 април – Подреждане на изложбата от 11.00 до 15.00 часа

24 април от 17.30 часа откриване на изложбата във фоайето на театър „Открита сцена „Сълза и смях“

Такса за участие – 20 лева за школа. Представените за участие творби да бъдат в бяло паспарту 50 Х 70, надписани, до 6 броя от школа. Ръководителите на школите-участници в изложбата носят картините и участват в подреждането на изложбата ден преди откриването. Забележка:- 1 пано е с размер 1кв.м, събира 2 хоризонтални или 2 вертикални паспартута.

Таксата за участие се внася в НЧ “Славянска беседа” на 10 и 11 април от 14.00 до 16.00 часа

За въпроси, свързани с участие в изложбата се свържете с организаторите:

Народно читалище “Славянска беседа -1880 ” – тел: 02 / 988 28 09

Народно читалище “Цанко Церковски - 1946 ” – тел:02 / 983 29 61

27 - 28 април 2018 – Фестивал на вокалното изкуство.

Домакин – ОКИ „Красно село“

Такси за участие: Хорова формация – 30 лева.

                              Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксата за участие се внасят в читалище “Райко Алексиев-1947”

на  12 и 13 април от 11.00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Р. Алексиев-1947” – тел:02 / 952 57 61

Народно читалище “Хр. Смирненески-1945” – тел: 02 / 952 06 42

19 май 2018 – Фестивал на танцовото изкуство

/класически, фолклорни, характерни, модерни и др. танци/.

Гала – концерт на 2 юни от 11.00 часа

Домакин – Народно читалище “Аура -1929”

Такси за участие:  Ансамблово изпълнение – 50 лева.

                                Групи - 40 лева

                                Танцова двойка - 20 лева

                                Индивидуално изпълнение – 15 лева.

Заявленията и таксите за участие се внасят в Народно читалище “Цанко Церковски-1946” на 2 и 3 май от 11.00 до 17.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Народно читалище “Аура-1929” – тел: 02 / 822 16 18

Народно читалище “Цанко Церковски-1946” – тел: 02 / 983 29 61

12 – 13 май 2018 – Фестивал – конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални щколи при Софийските читалища

Домакин – Народно читалище  “Акд. Андрей Стоянов-2003”

Такси за участие: Оркестър – 30 лева.

                               Ансамблова формация – 20 лева.

                               Индивидуални изпълнители – 15 лева.

Документите и таксата за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа- 1880” на 26 и 27 април от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се обърнете към организаторите:

Читалище “Константин Величков-1979” – тел: 824 49 73

Народно читалище “Акд. Андрей Стоянов-2003” – тел: 983 34 33

Народно читалище “Роден край -1931” – тел: 822 32 28                   

12 и 13 май 2018 – Фестивал на театралното изкуство.

Домакин – Народно читалище “Славянска беседа-1880”

Такси за участие: Пиеса до 30 минути – 50 лева.

                                Пиеса от 30 до 50 минути - 70 лева

                                Пиеса над 50 минути - 100 лева

Заявленията и таксите за участие ще се приемат в читалище “Славянска беседа-1880”

на 26 и 27 април от 14.00 до 16.00 часа.

За регламент и заявление за участие се свържете с организаторите:

Народно читалище “Н. Й. Вапцаров - 1922” – тел: 02 / 855 20 48

Народно читалище “Славянска беседа - 1880” – тел: 02 / 988 28 09

Фестивалите ще бъдат журирани от изтъкнати творци и педагози. Класираните изпълнители ще участват в заключителния за всеки един фестивал концерт. Таксите за участие са за присъщи на всеки фестивал разходи: афиши, жури, грамоти, дипломи, награди. Можете да ги внесете на ръка срещу квитанция или по банков път в сметката на ССНЧ:

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК София – клон Аксаков IBAN – BG36UNCR76301077525159

BIC - UNCRBGSF

Коментари

Още събития