Национален преглед на любителските народни хорове - Първомайци 2018

31 МАР

III-ти НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ НАРОДНИ ХОРОВЕ И ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР „ГАНЧО МИХОВ”

ПЪРВОМАЙЦИ 2018

31 март – 10:00 часа

СТАТУТ

Място на провеждане: НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица

Време на провеждане: Лазаровден – 31.03.2018 година, 10 часа.

Организатори: Народно читалище „Иван Вазов-1893”, село Първомайци и Кметство село Първомайци, със съдействието на Община Горна Оряховица.

Цели:

 1. Да се опази и популяризира народното хорово и камерно многогласно пеене.
 2. Създаване на творчески контакти и обмен на информация между съставите.

Условия за участие:

1. Във фестивала участват любителски народни хорове и камерни групи за многогласно пеене.

2. Участниците изпълняват три песни по свой избор до 10 минути. Заглавията и авторите на песните и мелодиите следва да бъдат посочени в заявката за участие.

3. Едногласни изпълнения не се допускат. Изпълненията могат да бъдат със съпровод или акапелно.

4. Компетентно професионално жури от специалисти в жанра народно многогласно пеене ще определи наградите в различните категории съобразно следните показатели:

 • стилова и музикално-художествена характеристика;
 • емоционално  въздействие;
 • качество на репертоара;
 • външен вид на състава;
 • реакция на публиката.

5. Всички формации получават грамота за участие.

6. Организаторите осигуряват парични и предметни награди за отличените в две основни категории – Хорове и Многогласни групи:

Народни хорове:

Голяма награда за народни хорове с парична премия.

 • Златен медал за народен хор.
 • Сребърен медал за народен хор.
 • Бронзов медал за народен хор.

Многогласни групи:

Голяма награда за многогласна група с парична премия.

 • Златен медал за многогласна група.
 • Сребърен медал за многогласна група.
 • Бронзов медал за многогласна група.

Награда на Кметство село Първомайци

Награда за диригентско майсторство на името на Ганчо Михов от Настоятелството на НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци

7. Организаторите си запазват правото, съобразно подадените заявки, да извършват промени в програмата на Прегледа.

8. Правото на видеозапис, размножаване и разпространение е единствено на организаторите.

9. Заявки за участие по приложен образец се подават до 28 март 2018 година на адрес:

Народно читалище „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” – 66, тел.: 06175/20-10, 0889 54 33 19, – Секретар Теодора Миновска,  e-mail: nch_ivazov1893@abv.bg, teodosiya@abv.bg

29-ти ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ ХОРОВЕ И ГРУПИТЕ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР – Първомайци 2018

В РАМКИТЕ НА  III – тия НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ НАРОДНИ ХОРОВЕ И ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР „ГАНЧО МИХОВ” се провежда и Общинския празник на народните хорове и групите за изворен фолклор.

Празникът е без конкурсен характер. Съставите подават заявки като посочват, че ще участват само в общинския празник.

Съставите получават грамоти, а при финасова възможност – и плакети.

Празникът в село Първомайци е традиционен и съставите от всички видове и категории с желание участват.

Наличието на професионално жури и разборът, който след това се прави, дава ценни методически насоки за развитие на тяхната работа.

Място на провеждане: 5139 Първомайци,undefined

Коментари