Фолклорен празник - село Яна

24 Май
За контакт: 0884 707 218

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“
ЧИТАЛИЩЕ „ХУБАВА ЯНА - 1926“ И КМЕТСТВО ЯНА - с. ЯНА


ВИ КАНЯТ НА

35-ия ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „НА ГОСТЕ У ЯНА“,

КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 МАЙ ОТ 16:00 ч.НА ОТКРИТАТА СЦЕНА НА ПЛОЩАДА НА СЕЛОТО ЩЕ СЕ СРЕЩНЕТЕ СЪС САМОДЕЙЦИ ОТ ОБЩИНАТА, ЩЕ ДОЙДАТ И АРТИСТИ ОТ СТОЛИЦАТА

ЕЛАТЕ ДА ПОГЛЕДАМЕ, ПОСЛУШАМЕ И СЕ ПОВЕСЕЛИМ!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 10.05.2018 г.
на e-mail: chte_hiana@mail.bg и на тел. 0884 707 218 - ТАНЯ АНЕВА, секретар

Място на провеждане: Яна,undefined

Коментари