Национален фестивал на школите по изкуства

23 ЮНИ
За контакт: 032/692 858 и 032/692 705

НЧ “ХРИСТО БОТЕВ-1905” - Пловдив има удоволствието да ви покани да участвате в Четиринадесетото  издание на Националния фестивал на школите по изкуства, което тази година ще се проведе на 23 и 24 юни 2018 година.

Целта  на фестивала е да разшири възможностите за творчество, за сценични изяви и културни контакти на талантливите деца  и да подкрепи работата на техните преподаватели.

В рамките на фестивала ежегодно се провежда конкурс за млади инструменталисти от ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ КЪМ ЧИТАЛИЩАТА, ДОМОВЕТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЧАСТНИ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

ПИАНО

Първа възрастова група –  до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

Втора възрастова група –  до 11 години

- Предкласическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

Трета възрастова група – до 15 години

- Предкласическа пиеса

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

ЦИГУЛКА

Първа възрастова група – до 8 години

- Две пиеси по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

Втора възрастова група – до 11 години

- Пиеса по избор

- Класическа пиеса или  част от концерт /концертино/

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

Трета възрастова група -  до 15 години

- Пиеса по избор

- Първа или втора и трета част на концерт по избор

Двете пиеси да не надвишава 10 мин.

КИТАРА

Първа възрастова група – до 10  години

- Етюд по избор

- Пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

Втора възрастова група –  до 15 години

- Етюд по избор

- Две пиеси с контрастен характер

Двете изпълнения да не надвишава 10 мин.

Трета възрастова група –  до 19 години

- Класическа пиеса

- Етюд и пиеса от различни жанрове по избор.

Двете пиеси да не надвишават  10 мин.

АКОРДЕОН

Първа възрастова група – до 8 години

- Пиеса по избор

- Българска пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 5 мин.

Втора възрастова група –  до 11 години

-  Пиеса по избор

- Българска пиеса по избор

Двете пиеси да не надвишават 10 мин.

Трета възрастова група -  до 14 години

- Пиеса по избор

- Българска пиеса по избор

- Фолклорна пиеса

Трите пиеси да не надвишават 10 мин.

Четвърта възрастова група –  до 19 години

- Класическа пиеса

- Жанрова пиеса

- Етнокомпозиция

Трите изпълнения да не надвишават 10 мин.

КАМЕРНИ ФОРМАЦИИ

- Свободна програма до 5 мин. без възрастови групи.

В конкурса могат да вземат участие и ученици над посочените възрастови групи както следва:

- пиано – над 15 години

- цигулка – над 15 години

- китара – над 19 години

като се придържат към регламента за третата възрастова група по инструменти.

НАГРАДИ:

Във всяка възрастова група и категория кандидатите ще бъдат отличени с І, ІІ и ІІІ награда, грамоти, предметни награди, а част от наградените участници ще вземат  участие в заключителния концерт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

 1. В конкурсната програма могат да вземат участие деца, ученици и младежи от школи по изкуствата към читалища, домове за работа с деца, домове на културата или частни инструментални школи.
 2. За участие в конкурса се допускат само изпълнители, изпратили документи за записване по образец до 05.06.2018 г. с платена такса - 25 лв. за участник. Кандидат, който участва в камерна формация и има индивидуално участие, заплаща 27 лв. такса, която включва: 15 лв. за индивидуалното участие и 12 лв. за участието му в камерната формация. Изпълнители, които се явяват само в камерна формация, заплащат 25 лв. за всеки участник.

Таксата се изпраща с пощенски запис на посочения по-долу адрес.

 1. При неявяване на кандидат или член на камерния състав, таксата за участие не се възстановява.
 2. Всички участници, след изпращане на таксата, получават писмено потвърждение с приблизителните дни и часове на явяване. Желателно е участниците да се явят най-малко един час преди часа, обявен за излизането им на сцена.
 3. Пътните разходи и разходите около престоя по време на фестивала са за сметка на самите участници.
 4. Организаторите на фестивала се ангажират да предложат хотел на приемливи цени. /Ориентировъчна цена за хотел - 30 лв. на човек за нощувка + 5 лв. за желаещите закуска/.
 5. Желаещите да ползват хотел трябва да попълнят и изпратят допълнителна заявка по образец с броя на нощуващите, като посочат колко от тях са преподаватели и колко ученици. /Моля, до 06.2018 г. да се изпратят и заявките за хотел. След тази дата организаторите не поемат ангажимента да предложат хотел./

Заявките за участие се изпращат на адрес:

4004 гр. Пловдив

Ул. “Даме Груев” № 1

До секретаря на читалище “Христо Ботев-1905” – Мирослава Кирова Георгиева

Тел. 032/692 858 и 032/692 705

GSM 0879 597 352

e-mail miroslavakirova@abv.bg , botevplv@abv.bg

Документи за записване:

 1. Заявка за участие по приложен образец;
 2. Ксерокопие от акта за раждане или личната карта;
 3. Ксерокопие на квитанция за изпратен пощенски запис;
 4. Заявка за нощувки по приложен образец.
Място на провеждане: Пловдив Център, Пловдив

Коментари