Фестивал "Софийски вечери на авторската песен"

22 ЮНИ
За контакт: 0888 121 698

22-23.06.2018 г.
сцената при КАТ
при лошо време в салона на читалищет

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА:

Да се даде възможност на участниците да представят свои авторски текстове и музика, да покажат уменията си, да се популяризира поп, рок и джаз музиката.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ:

 1. Във фестивала „Софийски вечери на авторската песен” могат да вземат участие поети и музиканти от цялата страна и чуждестранни гости  с авторски песни.
 2. Възрастови ограничения за участие няма.
 3. Записване за участие става в рамките на предварително обявения от организаторите срок и ред.
 4. Заявките се подават на посочения адрес. Те се подават по поща или по електронен път на адреса на НЧНХ.
 5. Денят за участие и редът на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките.
 6. Програмата се предоставя на всички записали се участници. Тя се публикува и на сайта на НЧНХ. Тя е ориентировъчна и дава информация за участниците, деня и часа на участие и може да се променя предвид възникнали непредвидени обстоятелства.
 7. Разходите за пътни и квартирни са за сметка на участниците.
 8. Такса за участие във фестивала няма.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА:

 1.  „Софийски вечери на авторската песен се провежда в два дни.
 2.  Първият фестивален ден започва с регистриране на участниците и с официална част „откриване” .
 3. Всеки участник регистрира на „регистратура” присъствие и минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение трябва да е готов.
 4. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.
 5. Отличените с награда участници стават ясни след изпълнението и на последния участник.
 6. Наградите се връчват на тържествена церемония.
 7. Фестивалът завършва с концерт на наградените участници.
 8. Фестивалът се провежда на открито в СО район „Изгрев”, а при лоши метеорологични условия в салона на читалището.

РЕГЛАМЕНТ:

Във фестивала могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:

А) авторска музика;

Б) авторски текст;

В) авторска музика и текст;

Г) млади изпълнители.

Всеки участник може да представи 2-3 песни в рамките на 10 минути.

С участието си в конкурса изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия Статут.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Компетентно жури оценява:

 • Музика.
 • Съдържание и смисъл на текста.
 • Стил, техника и характер на изпълнението.
 • Сценично поведение, художествено въздействие, имидж.

Журито заседава и обявява класирането след края на фестивалния ден.

Класирането не подлежи на обжалване.

НАГРАДИ:

І.  Категория -  авторска песен и музика:

1. Награда за музика

2. Награда за ярко поетическо присъствие  

ІІ. Категория  - млади изпълнители:

1. за изпълнение

ІІІ.  Награда Плакет и Грамота на Кмета на СО район “Изгрев.

РЕЗУЛТАТИ:

 1. Възпитателно и духовно въздействие.
 2. Интегриране и опознаване на  балканските народи.
 3. Презентация на музикална къща.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания на фестивала.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плащат права и обезщетения. 

За повече информация на сайта на читалището:
http://www.chitalishtehaitov.com

Срок на заявка - 15.06.2018 г.

Място на провеждане: Изгрев, 1113 ж.к. Изгрев

Коментари