Събор "Ценово пее и танцува"

22 СЕП
За контакт: 0878 122 951 - Веска Димитрова

Съборът “ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА” се провежда за Дванадесети пореден път и е част от националния календар.

Той се провежда всяка година през месец септември. Тази година ще се проведе два дни - 22-23 септември 2018 година.

1.Осигурен е награден фонд –  грамоти, плакети, медали, и специална награда на Кмета на Община Ценово.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 1. Главната цел на събора “ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА” е да бъдат съхранени народните песни и танци.
 2. Да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от региона и страната.
 3. Да се стимулира дейността на читалищата при работата им с фолклорни състави, изпълнители на традиционен фолклор.
 4. Да се възпитава любов към българския фолклор и желание у младите хора да изпълняват и слушат българска музика.
 5. Предоставяне на възможност на хората да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песни, танци , обичаи и свирни.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Инициативата е на Народно читалище „Христо Ботев–1898” с изключителното съдействие на Община Ценово, под патронажа на кмета Петър Петров.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат всички деца, младежи и възрастни - певци, свирачи и танцьори от цялата страна.

1.Участието в събора е доброволно.

2.Условията дават възможност да се изявяват групи, дуети, солови изпълнения, танцови колективи и народни обичаи в областта на автентичния и обработен фолклор.

- Певческите и танцовите колективи представят най-много 2 изпълнения до 10 минути;

         - дуетите и солови по 2 изпълнения до 6 минути;

         - обичаи – 15 мин.

Организаторите си запазват правото за промени във времетраенето на изявите, в зависимост от броя на заявките.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 1. Пристигането и пребиваването е за сметка на участниците.
 2. В събора “ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“ няма възрастови ограничения
 3. Участието в събора не се заплаща.
 1. Всички участници трябва да заявят участието си до 31.08.2018 г. със заявка – бланка, предоставена от организаторите по електронен път.
 2. Потвърждението за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие по електронен път и на сайта на НЧ „Христо Ботев -1898” tsenovochit.eu, tsenovo.com и фейсбук страницата на читалището.
 3. Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

За допълнителна информация и заявки:

08122/25-10 вътр.40 - Иванка Боянова – ст. спец.„Образование и култура”

0878 122 951 - Веска Димитрова - секретар НЧ „Христо Ботев – 1898”.

или на  e-mail: tsenovo.ch@gmail.com; iboianova@mail.bg

Място на провеждане: Ценово,undefined

Коментари