Фолклорен фестивал "При шопите в Казичане"

20 СЕП
За контакт: 0888/139 162; 02/999 51 16

Събитието се организира от НЧ „Христо Ботев – 1909”, с. Казичене, със съдействието на Столична община.

  • Фестивалът предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикално-танцовото фолклорно изкуство и словесния фолклор.
  • Подкрепя и насърчава участието на деца и младежи.
  • Конкурсът е без такса за участие.
  • Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците, организаторите подсигуряват храна и вода.
  • Участниците подават заявка по образец.
  • За заявки за участие и допълнителна информация e-mail: prishopite@mail.bg / s_zvezdanova@mail.bg
  • Срок за подаване на заявки: 20 септември 2018 г. по ел. поща.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ „НАРОДНО ПЕЕНЕ”

А) категория „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.

II-ра група от 14 до 18 год.

III-та група над 19 год.

Б) категория „КАМЕРНИ СЪСТАВИ И ГРУПИ”

І-ва група до 18 год.

ІІ-ра група над 18 год.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНО ПЕЕНЕ” е необходимо да представят песни по избор с общо времетраене до 6 минути, като една от песните да бъде от Шопската етнографска област.

Изпълненията могат да бъдат представени акапелно, със съпровод на инструмент, инструментална група или симбек.

РАЗДЕЛ „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ”

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

I-ва група до 13 год.

II-ра група от 14 до 18 год.

III-та група над 19 год.

РЕГЛАМЕНТ:

Участниците в раздел „НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ” е необходимо да представят две изпълнения по избор до 6 минути.

РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

В раздел „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО” право за участие имат танцови състави, ансамбли.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I-ва група до 13 год.

II-ра група от 14 до 18 год.

III-та група над 19 год.

„СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ” – представяне на сценично-разработени танци (хореографски обработки) с общо времетраене до 8 мин.

РАЗДЕЛ „КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА“

Представяне на оригинални (традиционни, автентични) хорà и игри с общо времетраене до 8 мин.

Без възрастово ограничение!

Изпълненията могат да се представят със съпровод „на живо“ или на плейбек (аудио запис).

V РАЗДЕЛ „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР”

Издирване и събиране на словесни умотворения – народна поезия и проза (песни, легенди, предания, анекдоти, приказки, притчи, поговорки, гатанки и пр.) – 4 мин.

Участниците приемат условието оригиналните умотворения да бъдат публикувани в сайта на фестивала.

Без възрастово ограничение!

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ! КЛАСИРАНИТЕ НА I, II, III МЯСТО, ПОЛУЧАВАТ ПЛАКЕТ И ГРАМОТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: При непредвидено голям брой участници във фестивала, може да се наложи минимално съкращение на репертоара за участие, за което организаторите, предварително се извиняват.

Фестивалното жури се състои от 3 члена, професионалисти в областта на фолклорното изкуство.

Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на местни и национални медии изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала.

Място на провеждане: Kazichene, 1532 Казичене

Коментари