Национален конкурс "Диана глас"

15 ДЕК

Програма:

ПЪРВИ ДЕН -15.12.2018 г. (събота)

13:00

Техническа конференция – уточняване реда на изпълненията и необходимото време за преобличане

10:00

11:00

12:00

13:00

Репетиция на участниците, заявили участието си на този ден по реда на записванията

14:00

ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСА И ФЕСТИВАЛА

Зала - Община Ямбол

Първи

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

първа група до 10 години

„Диана глас 2018"

първа група до 10 години

Втори

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

втора група 11 -14 години

„Диана глас 2018"

втора група 11 -14 години

Трети

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

трета група над 15 години

„Диана глас 2018"

трета група над 15 години

Народните песни и народните танци са винаги в края на блока за съответната възрастова група.

ВТОРИ ДЕН -16.12.2018 г. (неделя)

13:00

Техническа конференция – уточняване реда на изпълненията и необходимото време за преобличане

10:00

11:00

12:00

13:00

Репетиция на участниците, заявили участието си на този ден по реда на записванията

14:00

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Зала - Община Ямбол

Първи

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

първа група до 10 години

„Диана глас 2018"

първа група до 10 години

Втори

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

втора група 11 -14 години

„Диана глас 2018"

втора група 11 -14 години

Трети

блок

„Ехо над Тунджа 2018"

трета група над 15 години

„Диана глас 2018"

трета група над 15 години

Народните песни и народните танци са винаги в края на блоказа съответната възрастова група.

МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДИАНА ГЛАС - 2018” - ЗАЛА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

15 ДЕКЕМВРИ 2018 г. (събота) – откриване от 14:00 часа

16 ДЕКЕМВРИ 2018 г. (неделя) –от 14:00 часа

Всеки участник има възможност да заяви желание за деня на своето участие в заявката за участие.

Програмата за участие в  конкурсния ден ще бъде обявена на  участниците по време наТехническата конференция, която се провежда в 13:00 часа на съответния ден. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.

Възможност за репетиции с предварителна заявка – от 10:00 ч. в залата на Община Ямбол.

Място на провеждане: Ямбол Център, Ямбол

Коментари