Народно читалище "Пробуда - 1901 г."

Читалище, Русе област, с.Николово Заяви

През 1901г ентусиазирани жители на селото учредяват читалище-място за хора”будни” и затова му дават името „пробуда”. От 1967 г. то се помещава в голяма светла сграда, построена с благородното и финансово участие на кооперацията. Оттогава  до днес в него кипи живот и преминават много поколения и се е вписало ярко в историята на селото и в публичния живот на общността.

Най-бурна е дейността на читалището през 70-те години след построяването на новата и обединяването на селата Липник и Гагаля в едно-село Николово. Тогава в читалището съществуват десетки художествени състави:певчески за школувано и народно пеене, фолклорен ансамбъл, танцов състав за възрастни и деца, школа за изучаване на 7 народни инструмента-театрални формации-слово, театър, куклен театър. Започва да функционира и първата извънстолична балетна студия.

В  Николово се водят делегации за да видят това „чудо”, как в българското село има едно място „каквото няма никъде по света и хората се възпитават освен в духовност и в духовни ценности”.

Днес тази традиция е продължена…пеят прекрасните николовски женски гласове от народния хор, пригласят им малки певици, танцуват малки дечица и техните големи батковци и каки от танцовия състав „Липниче”.

През 110-те години от учредяването на читалището през библиотеката, художествените състави, клубовете са преминали и са се възпитавали много поколения, стотиците участници извоюваха орден „Кирил и Методий”-I степен, наградата „Русе”-за изключителен принос в културния живот на Русе, 3 пъти е носител на приза „Златната гъдулка”, лауреат е на съборите в Копривщица, на множество първи награди от фестивали в страната и в чужбина. Осъществени бяха културни връзки, взаимни гостувания и участия с бесарабски българи от Тараклия, с румънските приятели от гр.Гюргево, Въръщи и Фратещи, и с ансамбъл „Китка” от Македония. Десетки са отзивите за тия участия в печата, дори и в чужбина, правени са филми.

 В търсене на връзката между съвременността и миналото, читалището се утвърди като активен участник в съхраняването и популяризирането на българското нематериално наследство…С голям ентусиазъм и изследователски дух, млади и стари участваха в събирането на песни и обичаи при издаването на сборниците „Народният празник Липник” - регионален диалог между културни традиции и съвремие, „Песен синор няма” и създаването на етнографската сбирка „Бит на с.Николово”. По светлите народни празници „шетат малки лазарки, пеят коледари по домовете, венци, люлки и празнични хора се вият на площада и в големия читалищен салон. В последните години читалището е в основата на възстановяването и организацията на големия празник-събор в Лесопарка „Липник”, който събира десетки хиляди граждани от общината и от цялата страна.

 Разработени и реализирани са над 15 успешни проекта.

Читалището стана и център за обучение по пчеларство и демонстрационен пчелин по Проект „Читалища”, който обучи и създаде поминък на десетки хора, възстанови и даде тласък на този отрасъл. С реализацията на този проект читалището спечели благодарността и уважението на местната общност.

Проект по програма „Младеж” събра за 10 дни младежи от 4 европейски страни в „Работилница за приложни изкуства”.          Екипът му има смел и креативен подход. Успешно е работил и реализирал над 15 проекта, между които най-успешен и филмиран демо-проект сред останалите в страната е този по Проект”Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” 2002-2003г. Поради това то се разпознава сред читалищната общност, като читалище с успешни модели и практики. Носител е на голямата награда”Русе”-за постижения в областта на културата. Стартирането на Програмата „Глобални библиотеки” и разкриването на информационния център превърна библиотеката в най-близкото място за достъп на информация на населението, техен „информационен прозорец”.

В търсене на връзката между съвремеността и миналото, читалището се утвърди като  активен участник в съхраняването и популяризирането на българското нематериално наследство.

Библиотеката към читалището е разположена в добре поддържана база. Книжният й фонд надхвърля 19 000 б.ед., а броят на обслужваните читатели е над 590 човека. Стремежът е все повече жители на село Николово да бъдат обслужвани.