Народно читалище "Диана - 1944"

Читалище, Ямбол, Център Заяви

Народно читалище „Диана-1944" е създадено на 15.11.1944 г. по предложение на Георги Вергов като квартално читалище „Димитър Желязков" в квартал „Аврена", за филиал на читалище „Съгласие".

Характерът на дейността на читалището е възпитателна и културно-просветна. През годините на икономически и политически промени читалището се преименува на читалище „Просвета", а на 12.06.2006 г. е регистрирано с настоящото си име - Народно читалище „Диана-1944".

Дейността на читалище „Диана-1944" се съобразява и ръководи от Закона на народните читалища и устава от Общото събрание. Читалището развива целогодишно клубна, кръжочна и художественотворческа дейност, експонират се художествени изложби, фото и видео показ. Към читалището съществуват формации, групи и индивидуални изпълнители на професионално ниво.

Открояващи се прояви на читалището:

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ДИАНА ГЛАС" - девет издания

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ЕХО ОТ ТУНДЖА" за модерни. състезателни, характерни и мажоретни танци.