Народно читалище "Неофит Бозвели - 1928"

Читалище, София, Подуяне Заяви

Читалище "Неофит Бозвели" е действащо читалище, регистрирано под номер 1921 в Министерство на Културата на Република България.

Дейности: Театрално студио; Куклен театър; Школа по пиано;Школа по китара;Народни танци; Модерни танци; Обучение по английски език; библиотека - 14 000 том.