Народно читалище "Съгласие - 1905"

Читалище, Велико Търново област, с.Писарево Заяви