Народно читалище „Бъднина 1982”

Читалище, София, Младост 4 Заяви

Народно читалище „Бъднина” е учредено на 28.10.1982 год. в ж.к.”Младост”3. Дълги години ползва тристаен апартамент в бл. 347 и два клуба на ОФ. Научи повече