Народно читалище ”Светлина 1941”

Читалище, Добрич област, гр.Генерал-Тошево Заяви

На 9.04.1941 год. е свикано общоселско събрание и учредено НЧ ”Светлина” от Павел Атанасов – директор на училището и 38 учредители. За Председател на читалището е избран Минчо Цонев – тогавашен околийски управител , а за секретар Павел Атанасов. Всички учредители даряват и значими суми за читалището.Читалището е било единствения в околията културен институт. Научи повече