Народно читалище "Христо Ботев – 1909"

Читалище, София област, с.Панчарево Заяви

Читалище "Хр.Ботев 1909 е действащо читалище под № 3167 в Министерството на Културата на Република България. Библиотеката към читалището е регистрирана в регистъра на обществените библиотеки под номер 59. Научи повече