Народно читалище "Просвета - 1933"

Читалище, Габрово област, с.Новаковци Заяви

През лятото на 1931 г., по инициатива на председателя на училищното настоятелство Нено Христов Червенски, се свиква събрание, на което учителят Иван Колев Лазаров изнася реферат на тема „Нужда и средства за просвета в селата“. Научи повече