Народно читалище „Николай Хайтов” 1936 г.

Читалище, София, Изток Заяви

Народно читалище „Николай Хайтов” е създадено през 1936 г. от група учители за събиране и размяна на книги. Помещавало се е в малка паянтова сграда на “Дървенишко шосе”. До 1962 година, когато е построена сегашната сграда, читалището е работело в разпръснати малки помещения, клубове и др. Научи повече