V-ти Фолклорен събор "Изворен глас" - Смилян

V-то издание на
ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
“ИЗВОРЕН ГЛАС” – С. СМИЛЯН., ОБЛ. СМОЛЯН,
24 юни 2017 година (събота)

О Р Г А Н И З А Т О Р И :

НЧ „Проф.д-р Асен Златаров-1927”, с. Смилян;
НЧ „Орфееви гори - 1870” кв. Райково, гр. Смолян
Сдр.„Екоорганизация - Родопи”, гр. Смолян
Кметство - с. Смилян
Община Смолян

ЦЕЛИ:
• Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура.
• Популяризиране на изворния фолклор на Родопите и в частност Средните Родопи и Горното поречие на река Арда.

Съборът се провежда като част от събитията, включени в програмата на Фестивала на дивите цветя в Родопите. (Повече за Фестивала на www.rhodopeflowersfestival.org).

НАДПЯВАНЕ – ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Надпяването ще се състои пред сградата на Народно читалище “Проф.д-р Асен Златаров” – с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, с начален час - 10.00 часа.
2. Всички кандидати за участие попълват заявка по приложен образец (№1) и я изпращат на адрес: с.Смилян, обл.Смолян, ул.”Бреза” №18 или на e-mail chitalishte_smilyan@mail.bg , Тел.: 03026 23 27
3. Участниците пристигат в деня на събора не по-късно от 9.00 часа и се регистрират при организаторите не по-късно от 10.00 на същия ден.
4. Фолклорни певчески и инструментални групи – по две произведения от 5 до 8 минути
5. Индивидуални изпълнения /до двама от колектив/ - една бавна и една бърза песен в рамките на 5 минути двете.
6. Участниците в надпяването представят песни от изворния песенен фолклор на родопската етнографска област.

НАДИГРАВАНЕ НА ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ, ГРУПИ И СЪСТАВИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Надиграването ще се състои пред сградата на Народно читалище “Проф.д-р Асен Златаров” – с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, с начален час - 14.00 часа
2. Право на участие имат непрофесионални танцови колективи: клубове, състави и формации без възрастово ограничение.
3. Всички кандидати за участие попълват заявка по приложен образец №2(за фолклорни танцови формации и индивидуални танцови изпълнители) и я изпращат на адрес: с.Смилян, обл. Смолян ул.”Бреза” №18 или на e-mail: chitalishte_smilyan@mail.bg , Тел.: 03026 23 27
4. Краен срок за подаване на заявка за участие до 16 юни 2017 г.
5. Регистрацията на участниците се прави при пристигането им в с. Смилян не по-късно от 14.00 часа в деня на надиграването.
6. Редът за явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките и ще бъде предоставен на участниците в деня на надиграването.
7. Музиката за изпълненията да бъде подготвена от самите участници на CD или флашка.
8. Регламент за участие в танцовото надиграване:
Надиграването се открива с изпълнение на танцовата формация, спечелила І-во място предходната година.
А) Първи кръг – изпълнение на родопско хоро, или хореографска разработка върху основата на родопска музика - до 5 мин.
Б) Втори кръг – изпълнение на хоро, или танц по избор – до 8 мин.
В) Надиграване на ръченица: всеки клуб, състав или формация излъчва по една танцова двойка. Всички двойки се надиграват едновременно върху сборна музика от родопска, северняшка, тракийска, шопска ръченици, подготвена предварително от организаторите – до 8 мин.

Журито след всяко изпълнение от всеки кръг обявява с явно гласуване оценките по десетобалната система. Крайното класиране се определя от сборния резултат от получените оценки при участието в трите кръга. При равен брой точки колективите се надиграват с хоро, определено от журито.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЗА ДВЕТЕ ЧАСТИ НА СЪБОРА

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

9. 00 ч.- 10.00 ч.: Регистрация на участниците

10.00 ч. – 10.15 ч.: Откриване и приветствия от официалните лица

10.15 ч.: - 13.30 ч. І част: Надпяване на групи и индивидуални изпълнители

13.30 ч. – 14.00 ч. Почивка

14.00 ч.: ІІ част: Надиграване на участващи танцови фолклорни формации и индивидуални изпълнители

18.00 ч.: Обявяване на призьорите

18.30 ч: Народно веселие

НАГРАДИ: ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР
Класиране и награди на фолклорните колективи:
І-во –диплом и приключенски пакет „Полет над Гарга дере” (ползва се между 15.00 и 17.00 ч. в деня на събитието)
ІІ-ро – диплом
ІІІ-то място – диплом

Класиране и награди на индивидуалните изпълнения:
І-во - диплом
ІІ-ро – диплом
ІІІ-то място – диплом
Награда на журито


НАГРАДИ: НАДИГРАВАНЕ – ФОЛКЛОРНИ ТАНЦОВИ ФОМАЦИИ

Класиране и награди:
І-во – диплом и и приключенски пакет „Полет над Гарга дере” (ползва се между 16.30 ч. и 18.00 ч. в деня на събитието)
ІІ-ро – диплом
ІІІ-то място – диплом
Допълнителна награда на публиката: “Най-активен, весел и атрактивен колектив”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Редът на явяване на сцената става съобразно предварително разпространената програма, а в случай на настъпили промени - по реда обявен от организаторите в деня на събора.

Организаторите няма да приемат промени в репертоара на участниците, заявени в деня на провеждане на събора. Такива са допустими до три дни преди дата на провеждане на събитието – не по-късно от 21.06.2017 г.

При евентуално пропускане на реда на явяване от страна на участниците, същите ще се явят или във време, определено им от организаторите, или в края на програмата.

Всички колективи получават грамота за участие.

ГОСТУВАЩИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЗВЪН КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА.

В рамките на събора се приемат заявки и за гостуващи изпълнители, които участват в програмата във времето след изпълнението на последния участник в конкурсната програма за всяка от двете категории – надпяване и надиграване. Гостуващите изпълнители попълват заявка за участие Образец №3.

Организаторите разпространяват програма на събора, в която се включват всички състави и изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата /до 16 юни 2017 г./, като включат и съпътстващите събора дейности и събития. Програмата ще бъде изпратена по електронна поща на всички участници, подали на време заявки.

Разноските за пътуване и нощувки са за сметка на участниците. Участниците могат да ползват наличната база за настаняване на преференциални цени, при условие, че са заявили до 17.00 ч. на 16.06.2017 г.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБОРА СЕ ПРИЕМАТ ДО 16.06.2017 г.

ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
НЧ „ проф.д-р Асен Златаров-1927”
ул. „Бреза” № 18, п.к. 4770
с.Смилян, обл.Смолян
Тел.: 03026 23 27, GSM 0885 731 799
e-mail: chitalishte_smilyan@mail.bg 

Коментари