Апостолът – неподвластен на времето

Народно читалище „Васил Левски 1928” организира национален конкурс за деца и младежи, посветен на 180 години от рождението на Васил Левски.

Цели на конкурса:

 • да насочи вниманието на децата и младите хора към факти от живота и делото на Васил Левски
 • да събуди творчески подход към изучаването и осмислянето на ярките образи в българската история
 • да утвърди идеята, че отбелязването и честването на знаменити личности предполага комплексен подход и не е непременно обвързано само с конкретна дата или събитие

Теми за работа в рамките на конкурса:

 • Апостолът – неподвластен на времето
 • По стъпките на Апостола
 • Ако Левски живееше днес
 • Васил Левски в моя град
 • Мястото на Васил Левски в творчеството на български и чуждестранни автори

Конкурсни категории:

Литературна творба

 • кратък разказ, есе, поезия, доклад
 • обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5
 • произведенията могат да бъдат изпращани както на хартия, така и в електронен формат

 Изобразително изкуство

 • живопис и графика с материали и техники по избор
 • размери на листа 35/50 см
 • трябва да бъдат изпратени оригиналните произведения на хартия
 • произведения не се връщат

 Приложни изкуства

 • творби от глина, дърво, текстил, хартия, конци, бродерия, природни материали и др.
 • трябва да бъдат изпратени оригиналните произведения
 • произведения не се връщат

 Фотография

 • фотографиите трябва да бъдат представени на хартия
 • размерът на снимките трябва да бъде не по-малък от 20/30 см
 • произведения не се връщат

 Презентация

 • авторски разработки и изследвания, свързани с живота и делото на Васил Левски, представени в електронен формат

Право на участие:

В конкурса могат да участват както индивидуални, така и групови творби.             

Конкурсът е предназначен за деца и младежи, разделени в следните възрастови групи:

                           Първа група          5 – 7 години

                           Втора група           8 – 11 години

                           Трета група           12 – 14 години

                           Четвърта група     15 – 17 години

                           Пета група             18 – 25 години

                           Шеста (почетна) група: над 25 години

Творбите на участниците в почетната възрастова група ще бъат представени пред читателите в библиотеките на НЧ „Васил Левски 1928” на специално организирана беседа.

Всеки има право да участва с по една творба в различните категории.

Изпратените творби ще бъдат оценявани от жури, включващо представител на общинската администрация, представител на Националния музей „Васил Левски” в гр. Карлово, представители на столични училища и читалища.

Отличените творби ще бъдат представени на специално организирани изложби и беседи, както и публикувани в интернет платформи, свързани с читалищната дейност в страната.

Най-добрите творби във всяка категория ще бъдат наградени.

Срок на конкурса:

 • краен срок за изпращане на творбите – 15 октомври 2017 г.
 • обявяване на наградените участници – 1 ноември 2017 г.

Творбите за участие в конкурса трябва да бъдат изпратени на пощенски адрес:

Народно читалище „Васил Левски 1928”

бул. „Ботевградско шосе” 50

София 1517

или на електронната поща на читалището: vasil.levski.1928@gmail.com

Всяка творба трябва да съдържа следната информация за автора:

Име и фамилия

Дата на раждане

Адрес

Телефон за връзка и имейл

Учебно заведение или читалище

 

За контакти и повече информация:
Янита Георгиева, секретар

НЧ „Васил Левски 1928”, гр. София

тел. 02 945 5587; 0879 880 818

e-mail: vasil.levski.1928@gmail.com

Коментари

Още новини