Празничен концерт по случай 35 годишния юбилей на Народно читалище "Бъднина 1982"

Настоятелството на

Народно читалище „Бъднина 1982”

В И   К А Н И

на

Празничен концерт по случай на 35-годишния му юбилей

Участват: ФГ „Шопкиня”; ЖНХ „София”;

деца от 59 ОДЗ „Елхица”; ТФ ”Баядери”;

Танцов състав от 144 СУ „Народни будители”

и други.

Място: 144 СУ „Народни будители” – актова зала – 2 етаж

Начало: 11.00 часа, Дата: 02.12.2017 г.

Коментари