Семинар с читалищата от област Варна

Приключи двудневният семинар, организиран от Регионален център "Читалища" Варна и Варненски свободен университет, катедра "Изкуства", който бе на тема "Празнично-обредният календар в България и възможности за сценична интерпретация”.

Доцент Катя Кайрякова и асистент Ивайло Иванов от ВСУ, бяха основните лектори по програмата: семиотичен анализ, сценична адаптация на обичаите и празниците в българския календар, репертоарна политика в съставите за изворен фолклор и представянето им на различни творчески форуми.

Коментари

Още новини