Национален литературен конкурс "Море 2018"

Конкурсът се организира от читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985" със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник - 11 май - Деня на светите братя Кирил и Методий. Партньори - Издателска къща "Знаци", Издателска къща „Хермес" и Регионална библиотека "Пейо Яворов" Медиен партньор - в. Черноморски фар.

  • Литературният конкурс „МОРЕ" включва кратки литературни жанрове - стихотворения и есе.
  • Той е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

- Допускат се за участие само творби на морска тематика.

- Приемат се за журиране:

СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични.

ЕСЕТА - до три броя.

- Произведенията се изпращат на e-mail: chitalishte_km@abv.bg в текстов формат - docx и не се връщат.

- В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.

- В отделен файл: име, телефон/GSM и e-mail адрес на автора, копие от лична карта (За удостоверяване годините на автора.Читалището e регистрирано по Закона за защита на личните данни), учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

Краен срок за предаване на творбите: 13 април 2018 г.

НАГРАДИ:

  • Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща  "Знаци" с творби на наградения автор.
  • Специална награда - текст за песен. Определя се от композитора Стефан Диомов.
  • Награда на Регионална библиотека "П.К.Яворов" – Бургас
  • Награда на книжарница „Хермес" – Бургас
  • Освен посочените, за всеки жанр се излъчват по три награди - І, ІІ и ІІІ /парична и предметна награда и грамота/.

Номинираните творби се отпечатват в сборник след всеки две поредни издания на конкурса.

Наградените от журито творби се публикуват във вестник "Черноморски Фар", в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и Facebook: Читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1985" - Бургас

На наградените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на наградите.

Снимка: pexels.com

Коментари