XV-ти фестивал-конкурс за инструменталисти възпитаници на Детските музикални школи при Софийските читалища

РЕГЛАМЕНТ

Дни за провеждане на фестивала-конкурс –  12-13  май 2018 година.

Място на провеждане – Читалище “Акад. Андрей Стоянов”-2003.

 

Участници:

Настоящи ученици по класически инструменти в ДМШ.

Възраст:

  • За индивидуални изпълнители – до навършени 25 години.
  • За ансамблови формации – до навършени 25 години.

Музикални инструменти:

  • Пиано
  • Цигулка
  • Китара
  • Акордеон
  • Други струнни и духови /без народни/ инструменти.

Разпределение:

ПИАНО, ЦИГУЛКА

Група                                             Възраст  /към 12. 05. 2018/           

1-ва                                                 до навършени  7 години                   до  5 мин.

2-ра                                                 до навършени  9 години                   до  8 мин.

3-та                                                 до навършени 11години                   до 10 мин.

4-та                                                 до навършени 13 години                  до 12 мин.

5-та                                                 до навършени 15 години                  до 15 мин.

6-та                                                 до навърщени 19 години                  до 15 мин.

7-ма                                                до навършени 25 години                  до 15 мин.

КИТАРА, АКОРДЕОН И ДРУГИ СТРУННИ И ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Група                                            Възраст                                              

1-ва                                                до навършени 11 години                   до  8 мин.

2-ра                                                до навършени 14 години                   до 10 мин.

3-та                                                до навършени 16 години                   до 10 мин.

4-та                                                до навършени 19 години                   до 12 мин.

5-та                                                до навършени 25 години                   до 12 мин.

АНСАМБЛОВИ И ОРКЕСТРОВИ ФОРМАЦИИ

До навършени 25 години на участниците. Времетраене-до 15 минути.

Времетраенето може да бъде по-кратко от посоченото за групата, но не е желателно да го надвишава.

Репертоар-по избор. Желателно е изпълнителят да представи пиеси от различни музикални стилове. Ще бъде поощрено представянето на български автори.

Класиране:

по групи като отлично представил се;

много добре представил се;

поощрение.

По преценка на компетентното жури, във всяка възрастово група може да бъдат присъдени по няколко награди от една и съща степен, както и в някоя от степените да не бъде присъдена награда. Ще бъдат присъдени награди за най-добро изпълнение на пиеса от всеки стил и за най-добро изпълнение на пиеса от български автор. По преценка, журито има възможност да връчи и своя награда.

 Документи за участие:

заявление по образец

акт за раждане /ксерокопие/

такса за участие

  • 15 лева за индивидуален изпълнител
  • 20 лева за ансамблова формация
  • 30 лева за оркестър

Документите и таксата за участие ще се приемат  само на 26 и 27 април между 14:00 и 16:00 часа в читалище “Славянска беседа-1880” – София; ул. “Г. С. Раковски” №127.

Организатори:

„Народно читалище Константин Величков - 1979”,

„Народно читалище Академик А. Стоянов - 2003”,

„Народно читалище Роден край – 1931“.

Домакин – „Народно читалище Академик Андрей Стоянов-2003”.

Часове за акустични репетиции се уговарят предварително с домакина на фестивала.

За връзка с организаторите:

„Народно читалище Академик Андрей Стоянов - 2003”

Лидия Николова – председател

Тел: 02 983-34-33

„Народно читалище Роден край - 1931”

Мая Китова-секретар

Тел: 02 822-32-28

Снимка: pexels.com

Коментари

Още новини