Целева финансова подкрепа за дейности в областта на културата

Министерство на културата отпуска целева финансова подкрепа за дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство. Правилата за реда и условията за отпускане на средствата са утвърдени със заповед № РД09-253/11.04.2018 година.

Отпусканите средства ще са до 75% от общата стойност на проекта, като кандидатстващата организация трябва да осигури минимум 25% от сумата.

Проектните предложения се приемат текущо през календарната година.

Правилата за отпускане на средствата, както и формулярите за кандидатстване можете да изтеглите от интернет страницата на Министерство на културата

тук

Коментари

Още новини