Общински фолклорен празник "От извора" село Янтра

Общинският празник на групите за изворен фолклор „ОТ ИЗВОРА“ ще се проведе на 30 юни 2018 г. от 10:00часа в центъра на село Янтра, общ. Горна Оряховица.

Той е част от духовния живот в региона и няма конкурсен характер.

ОРГАНИЗАТОРИ:

Народно читалище „Пробуда-1922“, с. Янтра

Кметство село Янтра

Община Горна Оряховица

ЦЕЛИ:

Съхраняване, популяризиране и развитие на автентичните български

народни фолклорни песни;

Предоставяне на възможност за изява на съставите и изпълнителите и създаване на условия за културен обмен;

Подпомагане развитието на любителското творчество;

Популяризиране на Българския край  като място на дълголетна история и богати културни традиции;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

В Общинския празник на групите за изворен фолклор „ОТ ИЗВОРА“ с.Янтра могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения.

Участниците получават грамота за участие и сувенир.

Разноските за пътуване и храна са за сметка на участниците.

Такса за участие не се заплаща.

Право на участие имат:

Фолклорни ансамбли – програма до 20 минути;

Певчевски групи за изворен фолклор – програма до 10 минути;

Танцови състави – програма до 10 минути;

Дуети, триа, квартети – програма до 5 минути;

Индивидуални групи – програма до 5 минути;

Индивидуални изпълнители /певци/ и инструменталисти – програма до 5 минути;

Представянето на участниците е с автентични костюми.

Участниците и гостите на празника ще имат удоволствието да се насладят на готварските умения на янтражии.

Приготвя се „БОБ ЧОРБА ПО ЯНТРАЖИЙСКИ“.

Заявка за участие се приема до 15.06.2018 г. на e-mail:

Probuda1922seloYantra@abv.bg и/или на адрес:

5135, село Янтра, община Горна Оряховица, област Велико Търново

Народно читалище „ Пробуда – 1922 “

Телефон за контакт: 0879049112, 0878700172

Марийка Маринова – секретар на читалището

Коментари