Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави "Ритъмът на морето" 2018

РЕГЛАМЕНТ

 Организатори:

Община Поморие и НЧ "Просвета 1888"

Дата на провеждане: 1 и 2 септември 2018 г.

Цел:

Фестивалът има за цел да даде шанс за изява, и да допринесе за повишаване на мотивацията за конструктивна творческа дейност.

Форма на Фестивала:

Фестивалът няма конкурсен характер

Кой може да участва:

Мероприятието е отворено за всички Читалища, ЦРД, ОДК, частни школи, училища, държавни, общински и частни мажоретни състави и духови оркестри

Читалище "Просвета 1888" запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала без да заплаща права и обезщетения

Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената

Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците

Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите

Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието

Участниците отговарят за костюми, реквизит и лични вещи

Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно CD да има само един запис!)

Духовите оркестри, придружаващи мажоретните състави могат да участват със самостоятелно изпълнение в рамките на 15 мин.

Размери на танцовата площадка:

10/10 кв.м

Срок за подаване на заявките:

1 Август 2018 г.

Награден фонд на Фестивала:

Статуетки

Грамоти за всички участници

Награди от Община Поморие

Времетраене:

До 15 минути за всеки състав

Адрес за подаване на заявките:

НЧ "Просвета 1888"

ул. Княз Борис I № 51

гр. Поморие 8200

E-mail: 

prosveta_pomorie@mail.bg

prosveta@prosveta1888.com 

Телефони за допълнителна информация:

+359 59622316; +359 877335749; +359 888951615

Коментари

Още новини