"Яворови дни" - Поморие

60 ГОДИНИ

ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ

10-14 юли 2018

От  10 до  14 юли 2018 год. в гр. Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни”. Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие организират  в рамките на “Яворови дни” – 2018 Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/.

Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13  юли  /петък / от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.

Заключителният етап на конкурса ще се проведе  на 14 юли  /събота/ от  20.00 часа.

Очакваме Вашата заявка за участие на адрес:

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

Читалище “Просвета 1888”

/за рецитал-конкурса/

или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 088 895 16 15

E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

В заявката посочете:

  • Трите имена на участниците
  • Възраст
  • Заглавие на избраното изпълнение
  • Времетраене на изпълнението

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

С Т А Т У Т

на Националния рецитал-конкурс

по творби на Яворов

/за любители/

  1. Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
  2. В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
  3. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
  4. Времетраене на изпълненията:
  • Индивидуални - до 5 мин.
  • Групови – до 10 мин.

Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие”и Фондация “Яворов” – Чирпан.

За индивидуални изпълнения:

І награда

ІІ награда

ІІІ награда

Награда за групов рецитал

Награда на Фондация “25 века Поморие”

Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888”

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

“От заник слънце озарени

алеят морски ширини”

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра изпращайте на адрес: 

8200 – Поморие

ул. “Княз Борис І” № 51

читалище „Просвета 1888”

/конкурс за поезия/

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка .

Краен срок – 30 юни 2018 година.

/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли  2018 година.

Коментари

Още новини