Фолклорен фестивал "Фолкстраж"

Уважаеми читалищни дейци, самодейци, народни певци и инструменталисти на 13.10.2018 г.  ще се проведе II-ри Фолклорен фестивал „ФОЛКСТРАЖ.

Фолклорният  празник ще се проведе на 13.10.2018 г. (събота), от 10:00 часа, на открита сцена на централния площад в град Стражица, а при лоши метеорологични условия, в зимното кино.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, българската народна песен и инструментална музика.
 1. Даване възможност за изява на народни певци и музиканти и издирване на нови, неизвестни народни песни и инструментални мелодии.
 1. Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на град Стражица.
 1. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
 1. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ФФ “Фолкстраж“ 2018 е с конкурсен характер. Право на участие имат само народни оркестри с автентични народни инструменти, (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, битов тъпан и др. в т.ч. и акордеон), за предпочитане с народен певец и/или певица:

Не се допуска използването на китари, синтезатори, барабани, както и духови инструменти (кларнет, саксофон, тромпет и др.)

Времетраене на изпълненията:

- общо времетраене - 30 минути

Всеки кандидат за участие попълва “Заявка за участие” – по образец.

Краен срок за подаване на заявки за участие - 09.2018 год.

Потвърждението за часа на участие, ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие.

Участниците ще се оценяват от професионално жури.

Наградният фонд на фестивала предвижда плакети, дипломи и парични награди за:

 • I, II и III място.
 • Наградата на Кмета на Община Стражица.
 • Наградата на НЧ „Развитие 1895“ гр. Стражица.
 • Наградата на Генералния спонсор на ФФ „Фолкстраж“
 • Наградата – Гласът на ФФ „Фолкстраж“ 2018

(за народните певци /певици) .

 • Наградата – най-атрактивен инструменталист на

ФФ „Фолкстраж“ 2018

 • Наградата на Национално сдружение „Фолклорен извор“

СЛЕД НАГРАЖДАВАНЕТО – ИМРОВИЗИРАН ФОЛК СЕШЪН.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА:

 1. Организатори на Фестивала са Община Стражица и Народно Читалище „Развитие 1895”.
 2. Всички разходи за транспорт, нощувка и храна са за сметка на участниците.
 3. На желаещите да нощуват в гр. Стражица ще бъде оказано съдействие за резервации.
 4. Такса участие във фестивала не се събира.

За контакти и заявки:

НЧ „Развитие 1895“

Ул. „Сава Цонев“ № 2

Гр. Стражица; обл. В. Търново; п.к. 5150

Тел.: 0884 892 411, Атанас Костов – Председател

еmail: razvitie1895@abv.bg

Тел.: 0876 118 457, Пламен Пенев – Директор дирекция хуманитарни дейности в Община Стражица  

email: kultura_str@abv.bg

Коментари