Фестивал на детското изпълнителско изкуство

Кметство с. Патреш и НЧ „Просвета - 1898”

с подкрепата на Община Павликени

организират

IV ФЕСТИВАЛ

НА ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКО

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО

ПАТРЕШ 2018

на 10 ноември 2018 г. /събота/

от 10:30 ч.

в салона на НЧ „Просвета - 1898” с. Патреш, общ. Павликени

Фестивалът се провежда под патронажа на г-н Валентин Вълев – Кмет на кметство с. Патреш и е част от културния календар на Община Павликени за 2018 година.

Насочен е към инструментални, танцови, певчески, театрални и др. творчески сфери на изпълнителското изкуство (без ограничение на жанровете) на детски и младежки колективи, а също така на индивидуални изпълнители, представляващи училища, детски градини, читалища и др. институции, работещи с деца и младежи. Фестивалът ще се проведе в две неразделни части.

В първата част се представят групи и индивидуални участници от деца в предучилищна възраст, а във втората – в училищна. Без конкурсен характер. Без такса за участие. Целта му е да представя и стимулира към развитие на красотата на всички жанрове на изкуството, което създават младите изпълнители и творци, като поощрява творческите им изяви. Също така и да популяризира дейността на учрежденията, клубовете и др. организации.

Организаторите на фестивала предоставят на участниците:

  • сцена за изява;
  • лазерно сценично осветление и озвучаване на „Лазер Шоус” ЕООД;
  • заснемане на изявите и предоставяне на снимков материал в електронна форма;
  • качване на материали на сайта: www.patresh.com ;
  • осигуряване на подкрепяща храна и вода на участниците;
  • за индивидуалните изпълнители се предоставя грамота за участие;
  • предоставяне на грамота за участие и сувенир за ръководителите на групите.

За информация и заявки:

e-mail: prosweta1898.patresh@abv.bg

или на адрес:

5225 с. Патреш, обл. В.Търново – КМЕТСТВО С. ПАТРЕШ

Лица за контакт: Дарина Русанова – 0877 751 156;

Светлана Маркова – 0886 804 884.

Бъдете желани наши гости и участници във IV фестивал на детското и младежко изпълнителско изкуство „Нашите деца хубави”.

Снимка: pexels.com

Коментари