Национален литературен конкурс

Библиотеката при НЧ „Просвета - 1931” с. Новаковци, общ. Габрово,

с подкрепата на Дружество на писателите гр. Габрово

ОБЯВЯВА

ЧЕТВЪРТИ  НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  НА ТЕМА: 

”В люлката на моето детство”

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

 • Да насърчи развитието на творческото мислене и заложби в областта на литературата;
 • Да стимулира приемствеността между поколенията;
 • Да поддържа жива искрата на родолюбието и привързаността към родния край.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

В конкурса могат да вземат участие деца, юноши и възрастни като представят своите творби под формата на есе, разказ или стихотворение /до 2 стандартни машинописни страници/.

Изпратените творби трябва да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани в печатни издателства.

Участниците ще бъдат класирани в три възрастови категории за всеки жанр:

 • І ва категория - до 10 г.;
 • ІІ ра категория - от 11 г. до 19 г.;
 • ІІІ та категория - над 19 години.

Всеки автор може да участва с една или две творби от различни жанрове.

В конкурса нямат право да участват професионални поети и писатели.

Крайният срок за изпращане е 15 октомври  2018 година на следните адреси:

5332 с.Новаковци

общ. Габрово

НЧ „Просвета - 1931”

За конкурса

или на e-mail: prosveta1931@gmail.com

Творбите да съдържат следната информация /на отделна страница /:

 • име, презиме, фамилия на автора;
 • възраст, учебно заведение (за учащите);
 • точен адрес;
 • телефон или  e-mail за контакти.

Творбите ще бъдат оценявани от Дружеството на писателите гр. Габрово .

Отличените участници ще получат своите грамоти и награди на 01.11.2018 г. – Ден на народните будители от 10:30 часа в салона на НЧ ”Просвета - 1931” с. Новаковци.

Освен наградите във всяка категория ще бъдат присъдени и допълнителни награди както следва:

 • Награда на Кмета на с.Новаковци;
 • Специална награда за творба посветена на с.Новаковци.

Организаторите си запазват правото да издадат сборник с най-добрите творби.

За допълнителна информация: тел. 06718 2281; 08990 560 085

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ТВОРЦИ!

Снимка: pexels.com

Коментари