Първи национален фестивал "От Игнажден до Коледа"

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

"ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ"

15 декември 2018 г.

„Замъчи се Божа майка от Игнажден до Коледа

Да си роди мъжка рожба, мъжка рожба млада Бога!“

І. ОРГАНИЗАТОРИ:

 • Община Стара Загора;
 • Общество за фолклор;
 • РЕКИЦ - Стара Загора;
 • НЧ „Димитър Наумов - 1908‘‘ с.Преславен;
 • НЧ „Стефан Генчев – 1901“ с. Хрищени;
 • НЧ „Пробуда - 1927“ с. Горно Ботево;
 • НЧ „Развитие - 1878“ с. Дълбоки;
 • НЧ „Развитие – 1918‘‘ с. Оряховица.

ІІ. ЦЕЛИ:

 • Да се запази и предаде богатството на българският фолклор, свързан с най-светлите християнски празници Игнажден, Бъдни вечер и Рождество Христово.
 • Да се осъществи приемственост в традициите между поколенията, възпитавайки у тях любов към родния край, историческото минало, песенното и словесно фолклорно наследство.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Фестивалът ще се провежда всяка година в едно от населените места, организатори на проявата – Преславен, Дълбоки, Оряховица, Хрищени и Горно Ботево.

Домакин на първото издание ще е НЧ „Димитър Наумов 1908“ с. Преславен.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Фестивалът е без възрастови ограничения.

В него могат да участват както индивидуални изпълнители – певци, танцьори, инструменталисти и разказвачи, така и колективни – певчески и танцови групи, групи за народни обичаи и ритуали, ансамбли.

Всички участници попълват и подават заявка за участие в указания срок, като се съобразяват с изискванията за продължителност на изпълненията:

 • Индивидуални участници – до 6 минути;
 • Певчески групи – до 10 минути;
 • Обичаи и ритуали – до 15 минути;
 • Танцови групи и ансамбли – до 15 минути.

Организаторите не са предвидили такси за участие.

Всички разходи – транспорт, дневни и др., са за сметка на участниците.

Всеки от колективите, участници в конкурсната програма, е желателно да донесе няколко тематични гозби и ястия, характерни за дните около Коледа. Същите ще бъдат подредени в кулинарна изложба и оценени от журито.

V. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:

Всички изпълнители получават грамоти за участие.

Жури ще отличи най-добре представилите се изпълнители. Организаторите са предвидили специални награди и за най-вкусните и автентични ястия от кулинарната изложба.

Заявки за участие /по образец/ се изпращат до 7.12 2018 година на адрес - ел. поща: chitalishted.naumov@abv.bg

Телефон за връзка: 0899 816 590

Чит. секретар: Стойка Генова

Коментари