Национален конкурс "Диана глас"

РЕГЛАМЕНТ

на

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДИАНА ГЛАС - 2018”
за млади вокални изпълнители –  поп, рок, джаз и народно пеене

Организатор: ЧИТАЛИЩЕ „ДИАНА - 1944” гр. Ямбол с подкрепата на Община Ямбол.

Главни медийни партньори „Диана кабел”, „Радио 999” - Ямбол и Национална телевизия „ЕРА”.

 • ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Откриване на млади таланти, утвърждаване на българската популярна и народна музика. Конкурсът има състезателен характер.
 • В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТсолисти, дуети, триа, квартети, групи и формации от 5 до 9 и ансамбли над 10 участника.
 • ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
 1. Конкурс за индивидуални изпълнители
 2. Конкурс за дуети, триа, квартети и вокални групи.
 3. Награждаване на участниците, Гала концерт с наградените участници, със специалното участие на TREZOR "MAGIC EXTRAVAGANZA" SHOW и МАРГАРИТА ХРАНОВА.
 • ЗАЯВКИ се приемат до 10 декември 2018 г.
 • в офиса на читалище „Диана - 1944”, гр. Ямбол ул. „Й. Йовков” № 34 („Парахода”)
 • по Facebook-страница НК „Диана глас 2015”
 • на e-mail: banov_diana@abv.bg
 • на GSM: 0898 23 40 38 - Георги Банов

Заедно със заявката изпратете демо видео запис на изпълненията по Facebook-страница НК „Диана глас 2015” или E-mail: banov_diana@abv.bg.

Разходите по пребиваване на участниците и придружаващите ги лица (пътни, дневни, нощувки и застраховка) са за сметка на участниците.При желание от страна на участника, изразена в писмен вид заедно със заявката, организаторите оказват съдействие за резервиране на хотел и храна на преференциални цени.

МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДИАНА ГЛАС - 2018” -ЗАЛА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

15 ДЕКЕМВРИ 2018 г. (събота) – откриване от 14.00 часа

16 ДЕКЕМВРИ 2018 г. (неделя) –от 14.00 часа

Всеки участник има възможност да заяви желание за деня на своето участие в заявката за участие.

Програмата за участие в  конкурсния ден ще бъде обявена на  участниците по време наТехническата конференция, която се провежда в 13.00 часа на съответния ден. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.

Възможност за репетиции с предварителна заявка–от 10.00 ч. в залата на Община Ямбол.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Участниците се разпределят на три възрастови групи

ПЪРВА ГРУПА - до 10 години включително

ВТОРА ГРУПА - от 11 до 14 години включително

ТРЕТА ГРУПА - над 15 години

Възрастта на участниците се определя към датата за провеждане на конкурса.

2. Задължителен конкурсен репертоар

А. Раздел Поп, рок и джаз музика:

 • Българска песен (задъжително)
 • Песен по избор

Б. Раздел Народна музика

 • Бавна песен
 • Бърза песен

Участниците сами осигуряват синбег-запис на CD или флаш памет.

3. Такса за участие:

 • за сола, дуа, триа, квартети - по 15 лева на участник
 • певчески групи от 5 до 10 души - по 13 лева на участник
 • за ансамбли над 10 души - по 10 лева на участник

Таксата за участие се заплаща предварително в брой или по банков път на Банковата сметка на НЧ „Диана - 1944” - гр. Ямбол ЕИК: 128613376 в Общинска банка АД - гр. Ямбол IBAN: BG65 SOMB 9130 1040 3884 01;  BIC: SOMBBGSF. Фактури с касов бон се издават и в дните на проявите.

Допуска се участие и без такса, но в този случай участниците ще получат само грамота и няма да могат да се възползват от наградния фонд.

4. Критерии за оценяване

Комисия с председател композитора СТЕФАН ДИОМОВоценява участниците по утвърдена точкова система. Класацията и награждаването се определя от  сбора на общата оценка на всеки член от комисията. При равен сбор се награждават двамата или тримата участника.

Участниците ще бъдат оценявани по следните критерии:

 1. Гласови възможности;
 2. Оригинална интерпретация на песните;
 3. Артистично поведение на сцената;
 4. Оригинална сценография – облекло, реквизит, визия;
 5. Допълнителни компоненти – балет, мутимедия, осветление-ефекти, статисти и др.

Награден фонд:

Осигурени са парични, предметни и специални награди от спонсорите и организаторите. Статуетка „Гран при“ се присъжда на участник с изключителни възможности. На всички участници ще се връчат грамоти за участие.

В ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВА име на участника/участниците, възрастова категория, предпочитан ден за участие, подробни данни за песните, предпочитания за явяване и лице за контакт. За непълнолетни лицето за контакт трябва да е родител, настойник, преподавател или друг възрастен представител.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ за злополуки на участници по време на пребиваването им в Ямбол извън прякото им участие във конкурса, както и за опазване и съхранение на личните вещи и реквизит на участниците.

КОНКУРСЪТ ЗАВЪРШВА С:

 • ГАЛА-КОНЦЕРТс наградените участници.
 • Със специалното участие на TREZOR "MAGIC EXTRAVAGANZA" SHOW и МАРГАРИТА ХРАНОВА.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране  на конкурса, както и правото на промени в статута и програмата на XIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДИАНА ГЛАС - 2018”.

Коментари

Още новини