Фолклорен празник

На 04 май 2019 г. (събота) община трън и Народно читалище "Гюрга Пинджурова - 1895", организират празник  в памет на именитата българска народна певица Гюрга Пинджурова.

Отправяме поканата си за участие към всички състави и индивидуални изпълнители, изявяващи се в областта на фолклорното изкуство. Домакините подсигуряват грамоти и храна за всички, а транспортните разходи са за сметка на участниците.

Заявките за участие да се изпратят не по-късно от 09 април 2019 г. kа електронен адрес: ivana_vas@abv.bg или emalia2007@abv.bg или на адрес:

2460,  гр. Трън,

Област Перник, Община Трън

Ул. "Гочо Гопин" № 4

НЧ "ГЮРГА ПИНДЖУРОВА - 1895"   

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 0876 318 111, ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА; 0884 098 343, ИВАНКА ВАСИЛЕВА

Коментари