Нова сесия на Схемата за малки инициативи стартира с нови Насоки за кандидатстване

На 17 март 2020 г. стартира поредната сесия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България. Операторът на Фонда обръща внимание, че Насоките за кандидатстване за третата сесия са променени, вкл. специфични цели, целеви групи и крайни ползватели.

Тук може да намерите актуалните Насоки по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи (валидни от 17 март 2020 г.)

Крайният срок за подаване на проекти в рамките на третата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 17 септември 2020 година.

Източник: activecitizensfund.bg

Център, София

Коментари

Още обяви