Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране

Тази година, фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ отново разпределя общо 170 000 лв. на одобрените проекти. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 27 октомври (сряда) 2021 г.

В рамките на първата отворена покана за кандидатстване тази година, на проведеното на 29 март онлайн заседание членовете на Обществения борд класираха за финансиране 5 социалнозначими проекта в помощ на местните общности, на обща стойност 67 470 лв. Така, сумата, която ще бъде разпределена в настоящата отворена покана е на обща стойност 102 530 лв.

От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 131 проекта, на обща стойност над 1 милион лева.

Кандидатствайте ТУК

За контакт: csr.bg@telusinternational.com

Коментари

Още обяви