Фестивал на патриотичното творчество "С Ботевски пламък в сърцето"

18 Май
За контакт: 0885 322 610, 0879 548 792 – Мария Божковска

ПЪРВИ ФЕСТИВАЛ

НА ПАТРИОТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО

С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” 

С Т А Т У Т

18 май 2019 г.

с. Паволче, община Враца

С решение на Настоятелството на Читалище „Фар 1930“ се организира фестивал на българската патриотична песен, есе и стихове, посветени на българските възрожденци загиналите за свободата и в името на България.

Фестивалът е част от проявите, посветени на честванията на Ботеви дни.

Село Паволче се намира в подножието на връх „Околчица” и местността „Йолковица”- лобното място на поета-революционер. Преди 10 години поставихме  възпоменателен знак на „Кървавия камък”, в памет на загинали ботеви четници в  местността „Бигора”.

Дата на празника: 18 май 2019 г. от 10:00 часа

Място на провеждане: в двора на ОУ„Христо Ботев”, при лошо време в салона на Кметство Паволче.

I. Цели на фестивала:

Съхраняване на културното наследство и популяризиране на българската патриотична песен.

Даване изява на нови и неизвестни песни, стихове и есета.

Спомагане развитието на любителското творчество, като предоставяне възможност за лансиране и обществено признание на колективите.

Стимулиране на културния туризъм в региона.

II. Организатори:

  1. Народно читалище „Фар 1930” с. Паволче;
  2. Кметство Паволче.

III. Регламент за участие:

  • Във фестивала могат да участват певчески групи и състави за патриотична песен и народно пеене, индивидуални изпълнители на патриотични песни, стихове и автори на есета от всички етноси и без възрастови ограничения.
  • Фестивалът се провежда в три категории и има конкурсен характер.
  • Кандидатите за участие във фестивала заявяват своето участие за всяка категория чрез регистрационна форма „Заявка за участие” по приложен образец, в която отбелязват програмата си, времетраенето на изпълненията, както и броя на участниците.
  • Краен срок за подаване на заявки за участие до 30.04.2019 година.

Участниците представят своя програма при следния регламент в категориите:

Категория „Патриотична песен:

  • певчески състав – до 8 минути;
  • индивидуално участие – до 5 минути.

В конкурсната програма индивидуалните изпълнители участват с една песен, а вокалните формации участват с по две песни. Изпълненията на участници могат да бъдат съпроводени от оркестър или да са представени на музикален запис на CD носител или USB-памет.

Категория „Изпълнение на патриотично стихотворение”:

  • рецитатор – до 5 минути.

Стихотворенията да са с патриотична и възрожденска тематика от български автори.

Категория „Есе”:

  • за есе - до 5 минути.

Есетата да са на тема „С БОТЕВСКИ ПЛАМЪК В СЪРЦЕТО” до една страница - формат А4, шрифт Times New Roman - 14 pt и да са изпратени предварително до 20.04.2019 г. на е-mail: chitalishte_far@abv.bg. Компетентно жури ще оцени произведенията. В литературното четене ще участват само наградените есета.

Потвърждението за участие, ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие.

Организаторите си запазват право да фотографират, филмират, записват и разпостраняват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на изпълнителите.

Със заявката за участие във фестивала, изпълнителите декларират, че са съгласни с условията на настоящия регламент.

Такса участие във фестивала не се събира.

На участниците във фестивала ще бъдат връчени грамоти и награди.

Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.

За контакт:

3044 с. Паволче, общ. Враца

Народно читалище „Фар 1930”

ул. „Христо Ботев” 53А
е-mail: chitalishte_far@abv.bg

GSM: 0885 322 610, 0879 548 792 – Мария Божковска                                                                       

GSM: 0876 910 049, 0879 548 793 - Пенка Павлова

Място на провеждане: 3044 Паволче,undefined

Коментари