Фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана"

6 СЕП
За контакт: 0878/308 410

СТАТУТ

12-ти ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„От Дунав до Балкана“ – 2019

Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2019 се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово г-н Валентин Панайотов.

 Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.

Дати на празника: 06, 07, 08 септември 2019 година.

Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.

 • Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово.
 • Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра 1898“.
 • Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

 1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.
 2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
 3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на община Борово.
 4. Стимулиране на културния туризъм в община Борово и района.
 5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
 6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)
 2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец.
 3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2019 г. включително.
 4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.
 5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.
 6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2019 година.

Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.

 1. Времетраене:
 • индивидуално участие – до 10 минути;
 • ансамблово участие – 15 минути.
 1. Всички участници осигуряват сами съпровода си.
 2. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.

III. ЖУРИ

Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.

IV. НАГРАДЕН ФОНД

Осигурен от НЧ „Искра 1898“ и Община Борово:

 • Грамота за участие;
 • Специални парични награди на кмета на Община Борово за цялостно представяне;
 • Грамота и медали по категории.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

 1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.
 2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.

За контакти и заявки:   

7174, гр. Борово, област Русе

НЧ “Искра  1898“

ул. “Н. Вапцаров“ № 1

Телефон: 0878/308 410

e-mail: iskra_borovo@mail.bg

Място на провеждане: 7174 Борово,undefined

Коментари