Празник на художествената самодейност "Рила пее и танцува"

12 ЮНИ

 

Народно Читалище “Хр. Ботев 1898”, гр. Рила, Община Рила, 

под патронажа на кмета на Община Рила

 

Празникът ще се проведе в рамките на 

Традиционния селищен събор „Свети Дух”, 

на 12.06.2022 г. от 10:30 ч., пред сградата на читалището.

Цели на празника: 

- да популяризира гр. Рила;

- да обогати културния живот на  града;

- чрез културното си наследство да изградим достойно бъдеще. 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

  1. Вокални изпълнения (фолклорни, стари градски и др.):

- Индивидуалните изпълнители  участвуват с 1 песен по избор.

- Групите участвуват с 2 песни по избор. 

  1. Танцови изпълнения.

      - Съставите участват с 1 танц. 

Разходите за пътни  и нощувка са за сметка на участниците.

Осигуряваме един обяд – пакетна храна. 

Заявки за участие ще се приемат до

08.06.2022 г. 

За контакти, изпращане на заявка и повече информация 

Адрес:

НЧ “Хр. Ботев 1898”

ул. Г. Бенковски” 2

гр. Рила, пк 2630

общ. Рила

обл. Кюстендил

тел.:  07054/ 33 20; 0878877279

e-mail: on4rila@abv.bg

Място на провеждане: 2630 Рила,undefined

Коментари