Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г.”

Читалище, Пловдив област, гр.Хисаря Заяви

Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г.” - гр. Хисаря има вече 113 годишна история. На 14 ноември 1904 г. учителят Никола Младенов, заедно с няколко местни интелектуалци-ентусиасти слагат началото на читалищното дело в Хисаря. Първият Устав на читалището е утвърден от Министерството на народното просвещение със заповед № 990 от 10 май 1905. Научи повече