Народно читалище "Фар - 1930"

Читалище, Враца област, с.Паволче Заяви

Народно читалище „Фар 1930” се появява в далечната 1930 година в една от стаите на първоначалното училище от 29 учредители, осъзнали необходимостта от духовна пробуда и просвета, и запалват пламъка на читалище “Фар”, който поддържаме вече 87 години. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебните заведения, културните институти, църквата, обществени и стопански организации, фирми и други, които извършват или подпомагат културната дейност. Научи повече