Народно читалище "Никола Василев Ракитин -1890"

Читалище, София област, с.Трудовец Заяви

Народно читалище „Никола Ракитин“ е читалище в село Трудовец, Софийска област. Основано е през 1890 г. с името „Извор“. През 1971 г. е преименувано на името на поета Никола Василев Ракитин, който е роден в село Трудовец. Научи повече