Народно читалище "Веда - 1964"

Читалище, София, Сердика Заяви

Читалището разполага с: библиотека с книгохранилище, два кабинета, две стаи и салон за танци и други събития. Научи повече