Народно читалище "Просвета 1919"

Читалище, Пазарджик област, с.Костандово Заяви

Читалище "Просвета 1919" гр. Костандово, е доброволно сдружение на, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното и информационното развитие на местните общности. Член на Читалището може да бъде всяко лице, което признава неговия устав и желае активно да работи за постигането на целите му. Научи повече