Народно читалище "Христо Ботев - 1905"

Читалище, Пловдив, Център Заяви

Народно читалище “Христо Ботев” е основано на 2 октомври 1905 г., а през 1906 г. е утвърден и устава на читалището от Министерство на народното просвещение. Негов първи председател е Никола Дюлгеров, зам.председател Марин Чомаков, секретар Васил Гюзелев. С дейността си читалището внася оживление в квартала, то е единственото културно средище по онова време. Научи повече