Народно читалище "Пробуда - 1937"

Читалище, Перник област, с.Кладница Заяви

Общата площ на читалището е 522 кв.м. използва се 50% от базата , канцелария, библиотека и клуб, който служи за всички репетиции и мероприятия. Салона не се използва, заради импрегнацията на столовете. Покрива тече изцяло, след като беше разместен от земетресението през 2012 г. Последен ремонт е правен изцяло през 1994 г., и подмяна на дограмата в библиотеката през 2014 година. Научи повече