Конкурсна сесия по програма "Помощ за книгата" 2019

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание Заповед № РД09-256/05.04.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРСНА СЕСИЯ

по програма “Помощ за книгата” 2019 г.

за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването

Финансирането на творческите проекти в областта на книгоиздаването за 2019 г. е в следните приоритетни направления:

  •  художествена литература;
  •  хуманитаристика;
  •  книга за деца и юноши;
  •  български автори на чужди езици;
  •  културно наследство и съвременна култура.

Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са издателства и други юридически лица, вписани в регистрите на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки.

С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на творчески проекти по програма „Помощ за книгата“ 2019 г. и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете тук.

Максималният размер за финансиране на проектно предложение е до 2 500 лв.

Крайният срок  за подаване на проектите е един месец от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на Министерство на културата. (до 08.05.2019 г.)

Проектната документация  се подава на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

Коментари

Още новини